Zwemschool De Dolfijn Assen

ABC zwemmen

Iedereen die bij ons leert zwemmen, wordt opgeleid volgens het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.
Het Zwem-ABC bestaat uit drie nationale zwemdiploma’s en is gericht op leren zwemmen op een kindvriendelijke manier. Daarnaast kent het Zwem-ABC een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden.

Wie alle drie de diploma’s bezit, kan zich met recht zwem veilig noemen en kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.
Wie A zegt, moet ook B en C zeggen!

Watervrij maken

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren.

Kinderen leren o.a. drijven op hun buik en rug, in het water te springen, een beginners borst- en rugcrawl en een beginnende rugslag. Deze zaken zorgen ervoor dat uw zoon of dochter het water leert kennen en zich er prettig in gaat voelen. 
Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: Rugslag, schoolslag, borst- en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt b.v. ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals het duiken, onder water zwemmen, ook komt het klimmen en klauteren op een vlot aan de orde. Tevens komt het oefenen met kleren aan in het water regelmatig aan de orde.Tarieven

De kosten voor de zwemlessen ABC bedragen per 2018 € 30,50 per maand wanneer u kiest voor het afschrijven dmv automatische incasso. Wanneer u er voor kiest de contributie anders dan via de machtiging (bv door zelf te betalen) over te maken, wordt het bedrag met 1 euro adminstratiekosten verhoogd (31,50 euro per maand). De contributie dient vóór de 1e van de komende zwemles maand over gemaakt te zijn op ons rekeningnr:
NL17RABO 0135 9709 54. Wij geven hiervoor 45 minuten per week les aan uw zoon/dochter.

Gedurende deze 45 minuten is er voldoende tijd om alle zwemonderdelen te oefenen en tevens het uithoudingsvermogen te trainen, zonder dat hierbij het concentratievermogen van uw kind te laag is.

Wanneer wij uw zoon/dochter oproepen om te komen zwemmen, geldt dit als het moment waarop wij een plekje voor uw kind vrijhouden. Vanaf dit moment bent u contributie verschuldigd.
Gedurende één maand per jaar bent u geen contributie verschuldigd. Dit betreft de langste zomervakantie maand (juli of augustus). In de vakanties is er (m.u.v de eerste zaterdag van de vakanties) géén les.

Mededelingen

Zoeken

Deze website gebruikt cookies Informatie