Zwemschool De Dolfijn Assen

Inschrijven

Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website. De kosten voor inschrijving bedragen €7,50. De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld is bijgeschreven op onze rekening. Over het inschrijfgeld wordt geen restitutie verleend.

De zwemschool int het lidmaatschapsgeld door middel van een automatische incasso, op of rond de 28ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarvoor de contributie verschuldigd is.

U kunt ervoor kiezen de machtiging alvast in te vullen, deze kunt u vinden op de website onder het kopje ‘inschrijven, inschrijfformulier’. Tijdens de eerste zwemles kunt u de machtiging inleveren bij de zweminstructeur.

Wanneer u er voor kiest om de contributie zelf te voldoen dan wordt het contributiebedrag verhoogt met € 1,00 per maand. U dient dit bedrag voor de 1e van de maand waarvoor de contributie verschuldigd is te voldoen.

Mededelingen

Zoeken

Deze website gebruikt cookies Informatie