Zwemschool De Dolfijn Assen

Tijden bekend: Afzwemmen Zaterdag 26 september '20

Zaterdag 26 september 2020 is er afzwemmen.

Uiteraard moet u zich houden aan de coronamaatregelen die gelden!

Voor het afzwemmen betekent dit ook, dat er maar 1 ouder/verzorger mag meekomen tijdens het afzwemmoment!

Tijdstippen:

A Diploma: 16.00-17.00 uur.

B Diploma17.00-18.00

C Diploma: 18.00-18.45

Locatie: de Bonte Wever.

Er staan bordjes in de centrale hal van de Bonte Wever waar u mag wachten.

IVM optimale doorstroom graag niet eerder dan een 10 minuten van te voren aanwezig in de Bonte Wever! Eerder is er geen toegang tot het afzwembad

Voor het afzwemmen lichting B-C, mag u gewoon doorlopen vanuit de centrale hal van de Bonte Wever naar de kleedkamers. Dus gelieve niet te wachten in de centrale hal. De afzwemmers kunnen zich pas 5 MINUTEN voor het afzwemmen melden in het afzwembad.

Denkt u aan het overmaken van het diplomageld?! De kosten bedragen €22,50 en moet zijn overgemaakt op rekening nummer NL17RABO0135970954 van zwemschool de Dolfijn Assen ovv naam van het kind en het diploma waarvoor afgezwommen wordt.

Mededelingen

Zoeken

Deze website gebruikt cookies Informatie