Zwemschool De Dolfijn Assen

aanvullende informatie zwemmen corona

De richtlijnen van het RIVM zijn van kracht: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

LEES DEZE INFORMATIE AANDACHTIG, DOOR ALVORENS U WEER KOMT ZWEMMEN!

Er wordt voorlopig nog 30 minuten les gegeven. De overige 15 minuten is vrijgespeeld voor aan en uitkleed tijd tussen de groepen. Op deze manier hopen we dat er niet teveel drukte in de kleedruimtes ontstaat tijdens de wisseling van de groepen.

Voorbereiding thuis/voor het zwemmen:

 • Zwemkleding wordt thuis al aangetrokken onder de gewone kleding. Dit spaart tijd in de kleedruimten. Vergeet geen ondergoed voor na de les!
 • Er is vlak voor de les (thuis!!) geplast.
 • U komt alleen (met uw zoon/dochter) en bent onderdeel van het gezin/ vaste verzorger.
 • U bent niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig in het gebouw (de zwemkleding is al aan, dus het uitkleden is zo gepiept)
 • Na binnenkomst door de voordeur (het gebouw in), direct de handen desinfecteren met het middel dat klaarstaat. Vervolgens doe je de slofjes om de schoenen.

Binnenkomst kleedruimtes :

 • Er hangen, per groep, lijsten met namen op het bord. Daarop kan je zien of je in de 1e, 2e of 3e kleedkamer plaats moeten nemen om om te kleden. De nummers staan op de deuren.
 • Geef elkaar ook voldoende ruimte (minstens 1,5 meter) bij het checken van deze lijst.
 • Spreek ook met je dochter/zoon af dat ze zelf moeten (proberen te) onthouden in welke kleedruimte hun spullen liggen (ook de deuren zijn vanuit de zwemzaal zichtbaar genummerd) zodat ze ook weer zelfstandig naar de juiste kleedkamer kunnen lopen.
 • Neem samen met uw zoon of dochter zodanig plaats in de kleedkamer, dat er minstens 1,5 meter aan afstand is, tussen u en degene naast u. Neem zonnodig een apart kleedhokje.
 • Alle kleding (ook schoenen) wordt in de tas van het kind gestopt en mag alleen, op die wijze, in de kleedkamer achterblijven gedurende de zwemles.

Voor binnenkomst zwemzaal:

 • Per kleedkamer liggen er voldoende kurken klaar. Ieder kind krijgt, in de kleedkamer, door de ouder een kurk om
 • Er neemt 1 ouder plaats in de zwemzaal. Dit wordt wekelijks geruild. De overige ouders verlaten, vanaf de kleedkamer, op veilige afstand de kleedruimte en het gebouw.

Na het zwemmen:

 • Na het zwemmen graag thuis douchen. Afdrogen, aankleden en vervolgens zsm de kleedkamers en het gebouw verlaten.
 • De deur van de uitgang om het gebouw te verlaten, zit tegenover de (voor)deur. Volg de pijlen en verlaat alleen op deze wijze het zwembad/het gebouw.
We gaan uit van ieders medewerking en gaan ervanuit, dat u, net als wij, ieders gezondheid en welzijn hoog in het vaandel hebben. Wij zijn dan ook genoodzaakt u (en uw zoon/dochter), bij het niet naleven of overtreding van de regels, de toegang tot het zwembad te weigeren.

Als er vragen ivm het zwemmen van zoon /dochter zijn, stel ze het liefst per mail info@zwemschooldedolfijnassen.nl of, in dringende gevallen, telefonisch 06-29568858

Mededelingen

Zoeken

Deze website gebruikt cookies Informatie